Мастера Беларуси

Народныя майстры Беларусі

 

п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку Год нарадж. Адрас Від НДП мастацтва Прыняты На які перыяд
1 Агафоненка Таіса Паўлаўна г.Мінск Саломапля­ценне 2003
2 Главацкая Лідзія Рыгораўна г.Мінск Саломапля­ценне 2003
3 Лось Ларыса Мікалаеўна г.Мінск Саломапля­ценне 2003
4 Максімаў Фёдар Лазаравіч г.Віцебск Драўляная пластыка 2003
5 Тарасюк Мікалай Васільевіч 22.5.1932-15.1.1015 в.Стойлы Пру-жанскага р-на Брэсцкай вобл. Драўляная пластыка 2003 Памёр у 2015 г.
6 Рышкевіч Міхаіл Антоновіч в.Бешанкі Лідс-кага р-на Гродзе

нскай вобл.

Драўляная пластыка 2003
7 Каралько Ніна Мікалаеўна г.Гарадок Віцебскай вобл Ткацтва 2003
8 Боўда Юрый Іванавіч г.Бабруйск

Магілёўскай вобл.

Ганчарства 2003
9 Ганчарова Валянціна Сцяпанаўна г.Добруш

Гомельскай вобл.

Саломапля­ценне 2003
10 Худзякова Тэрэса Альфонсаўна г.Новалукомль

Віцебскай вобл.

Саломапля­ценне 2003
11 Самойленка Тамара Аляксандраўна г.Гомель Лозапля­ценне 2003
12 Саланінка Ганна Лявонаўна г.Круглае Магілёўскай вобл. Саломапля­ценне 2003
13 Крысюк Феафанія Яўстаф’еўна г.Ганцавічы Брэсцкай вобл. Ткацтва 2003
14 Супрунчук Іван Піліпавіч в.Цераблічы Столінскага р-на Брэсцкай вобл. Драўляная пластыка 2004
15 Вайскоўскі Міхаіл Васільевіч г.Мазыр Го-мельскай вобл. Ганчарства 2004
16 Якавенка Васіль Мікалаевіч г.Крычаў Ма-гілёўскай вобл. Гліняная пластыка 2004 5 г. у 2015
17 Яўсціхаў Ігар Віктаравіч г.Віцебск Апрацоўка скуры 2007
18 Дамянікава Наталля Вітольдаўна г.Магілёў Саломапля­ценне 2007
19 Хадановіч Таццяна Мікалаеўна г.Магілёў Саломапля­ценне 2007
20 Фяськова Таццяна Мікалаеўна г.Магілёў Саломапля­ценне 2007 5 г. у 2018
21 Багдановіч Тамара Аляксандраўна г.Горкі Магі-лёўскай вобл. Лозапля­ценне 2007 5 г. у 2018
22 Ячмянькоў Мікалай Фёдаравіч г.Магілёў Драўляная пластыка 2007
23 Панцялеева Надзея Ільінічна г.Магілёў Саломапля­ценне 2007
24 Афонькін Станіслаў Мікалаевіч г.Быхаў

Магілёўскай вобл.

Лозапля­ценне 2007
25 Волкава Марыя Аляксандраўна в.Паставічы Ста-радарожскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2007
26 Гладкая Валянціна Кузьмінічна в.Праснакі Ка-пыльскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2008
27 Кіеня Валянціна Мікалаевна в.Семежава Капыльскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2008
28 Міхалькевіч Таццяна Рыгораўна г.Старыя Дарогі Мінскай вобл. Ткацтва 2008
29 Стасяловіч Марыя Мікалаеўна в.Сакаўлачына Валожынскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва паясоў 2008
30 Краўчук Адам Мікалаевіч г.Віцебск Лозапля­ценне 2008
31 Паляшчук Дзмітрый Віктаравіч г.Бабруйск Ма-гілёўскай вобл. Ганчарства 2009 Статуса пазбаўлены
32 Хоміч Алена Анатольевна в.Слаўкава Нясвіжскага р-на Мінскай вобл. Саломапля­ценне 2009 5 г. у 2018
33 Грыцук Надзея Анатольевна в.Пашукі Камя-нецкага р-на Брэсцкай вобл. Ткацтва 2009
34 Шелест Арсень Васільевіч в.Гарадная Сто-лінскага р-на Брэсцкай вобл. Ганчарства 2009
35 Шелест Мікалай Якаўлевіч в.Гарадная Сто-лінскага р-на Брэсцкай вобл. Ганчарства 2009
36 Басавец Аўрам Мікалаевіч в.Гарадная Сто-лінскага р-на Брэсцкай вобл. Ганчарства 2009
37 Тысевіч Ніна Мікалаеўна в.Аброва Іва-цэвіцкага р-на Брэсцкай вобл. Ткацтва 2009
38 Валошчык Мікалай Антоновіч Белаазёрск Бя-розаўскага р-на Брэсцкай вобл. Лозапляценне 2009
39 Кулецкая Марыя Мікалаеўна г.Пружаны Брэсцкай вобл. Роспіс на шкле 2009
40 Чыквін Уладзімір Мікалаевіч г.Кобрын Брэсцкай вобл. Разьба па дрэве 2009
41 Кудзіна Ніна Сцяпанаўна Домжарыцы Ле-пельскага р-на Віцебскай вобл. Ткацтва 2011
42 Лук’янец Уладзімір Канстанцінавіч г.Браслаў Віцебскай вобл. Лозапляценне 2011
43 Гіль Тамара Васільеўна в.Талуць Вілей-скага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2011
44 Кавалік Ніна Іванаўна в.Талуць Вілей-скага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2011
45 Сасонка Марыя Ксавераўна г.Івянец Вало-жынскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2011
46 Гарашчэня Ніна Яўгенаўна в.Семежава Ка-пыльскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2011
47 Пракаповіч Антон Вікенцьевіч г.Івянец Вало-жынскага р-на Мінскай вобл. Ганчарства 2011
48 Уласік Валянціна Канстанцінаўна г.Стаўбцы Мінскай вобл. Пекарская пластыка 2011
49 Чарвонцава Вікторыя Мікітаўна г.Маладзечна Мінскай вобл. Аплікацыя саломкай, выцінанка 2011
50 Байкова Вера Васільеўна г.Глыбокае Віцебскай вобл. Ткацтва 2011 Пажыццёва ў 2015
51 Ермаковіч Марыя Вячаславаўна Шуняўцы Глы-бокскага р-на Віцебскай вобл. Саломапля­ценне 2011
52 Петухова Наталля Аркадзьеўна г.Лепель Віцебскай вобл. Ткацтва 2011
53 Кучынская Валянціна Паўлаўна г.Салігорск Мінскай вобл. Ткацтва 2011 Пажыццёва ў 2015
54 Раманчук Іван Клеафасавіч г.Лагойск Мінскай вобл. Ганчарства 2011 Пажыццёва ў 2015
55 Белая Таццяна Якаўлеўна г.Крупкі Мінскай вобл. Вышыўка 2012
56 Праташчык Аляксандраўна Аляксееўна Старыя Дарогі Мінскай вобл. Ткацтва 2012
57 Ільюшыц Таццяна Навумаўна в.Рог Салігор-скага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2012
58 Казак Ніна Мікалаеўна г.Ганцавічы Брэсцкай вобл. Ткацтва 2012
59 Насановіч Міхаіл Аркадзьевіч Любань Мінскай вобл. Ганчарства 2012 5 г. у 2018
60 Лямцава Ларыса Мікалаеўна г.п.Круглае Ткацтва 2012 5 г. у 2016
61 Сцепанькова Галіна Анатольеўна в.Пясошня Го-рацкага р-на Ма-гілёўскай вобл. Лозапля­ценне 2012 5 г. у 2018
62 Сілкоў Васіль Рыгоравіч 1956 г.Гомель Разьба па дрэве 2012 5 г. у 2016
63 Гурэцкая Алена Васільеўна 1974 г.Мінск Лозапля­ценне 2012 3 г. у 2016
64 Грышын Ігар Леанідавіч 1956 г.Магілёў Разьба па дрэве 2012 5 г. у 2016
65 Русіян Наталля Анатольеўна г.Магілёў Ганчарства 2012
66 Бабурына Вольга Вячаславаўна г.Мінск Выцінанка 2012 5 г. у 2018
67 Скрумблевіч Мар’ян Антонавіч г.Гродна Выраб музычных інструментаў 2012
68 Сцепановіч Вольга Уладзіміраўна г.Нясвіж Мінскай вобл. Вышыўка 2012
69 Сівіцкая Галіна Мікалаеўна в.Азярнае Лю-банскага р-на Мінскай вобл. Вышыўка 2012 Пажыццёва ў 2018 г.
70 Сыцікава Вольга Мікалаеўна г.Магілёў Традыцыйная лялька 2012 5 г. у 2018
71 Станкевіч Уладзімір Іванавіч г.Глуск Магі-лёўскай вобл. Бондарства 2012
72 Дабравольскі Уладзімір Іванавіч г.Крычаў Ма-гілёўскай вобл. Разьба па дрэве 2012
73 Логвін Васіль Іванавіч г.Брэст Ганчарства 2012
74 Сцепанюк Сцепаніда Аляксееўна в.Дарапеевічы Маларыцкага р-на Брэсцкай вобл. Ткацтва, вышыўка 2012
75 Віннік Ульяна Пятроўна Ганцавічы Брэсцкай вобл. Ткацтва, вышыўка 2012
76 Сцепанюк Галіна Мікалаеўна Антопаль Дра-гічынскага р-на Брэсцкай вобл. Ткацтва 2013
77 Белакоз Вера Ігнатаўна Гудзевічы Мас-тоўскага р-на Гродзенскай вобл. Ткацтва 2013
78 Ціханоўскі Уладзімір Аляксандравіч в.Рачэнь Любан-скага р-на Мінскай вобл. Саломапля­ценне 2013 Пажыццёва

ў 2018

79 Яскевіч Ірына Васільеўна в.Камуна Лю-банскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2013 Пажыццёва

ў 2018

80 Кавалёнак Данута Дамінікаўна г.Гродна Велікодныя вербы 2013
81 Мікалаевіч Вера Васільеўна в.Семежава Капыльскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2013
82 Мацкевіч Вольга Дзмітрыеўна в.Семежава Ка-пыльскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2013
83 Касарыцкая Юнія Тарасаўна в.Сосны Любанскага р-на Вышыўка 2013
84 Адзінец Святлана Віктараўна в. Закальное Лю-банскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2013 Пажыццёва ў 2018 г.
85 Кравец Зінаіда Іванаўна в.Семежава Ка-пыльскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2013
86 Адзінец Наталля Рыгораўна Любанскі р-н Мінскай вобл. Выцінанка 2013
87 Астапенка Марыя Мікалаеўна в.Семежава Ка-пыльскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2013
88 Пенцях Антаніна Пятроўна г.Зэльва Гро-дзенскай вобл. Ткацтва 2013
89 Рагачоўская Ніна Сямёнаўна г.Хоцімск Ма-гілёўскай вобл. Ганчарства 2013
90 Мінкоў Валерый Леанідавіч в.Івакі Добруш-скага р-на Го-мельскай вобл. Разьба па дрэве 2014
91 Лямбовіч Хрысціна Станіславаўна 1971 Ракаў Валожын-скага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2014 5 г.
92 Хацкевіч Іван Еўдакімавіч 1942 в.Брылі Бары-саўскага р-на Мінскай вобл. Лозапля­ценне 2014 Пажыццёва
93 Кавалёва Людміла Васільеўна 1961 в.Неглюбка Вет-каўскага р-на Гомельскай вобл. Ткацтва 2014 5 г.
94 Чараповіч Таццяна Міхайлаўна 1963 г.Дрыбін Магілёўскай вобл. Валенне воўны 2014 5 г. у 2018
95 Арлоў Аляксандр Васільевіч 1966 Глуша Бабруйс-кага р-на Магі-лёўскай вобл. Ганчарства 2014 2 г.
96 Кукса Міхаіл Міхайлавіч 1954 г.Гродна Бондарства 2014 5 г.
97 Балёнь Любоў Сцяпанаўна 1938 в.Пасынкі Ваў-кавыскага р-на Гродзенскай вобл. Ткацтва 2014 Пажыццёва
98 Мажэйка Марыя Юльянаўна 1922 Астравец Гро-дзенскай вобл. Ткацтва 2014 Пажыццёва
99 Крыварот Тамара Ігнатаўна 1954 Любушаны Бя-рэзінскага р-на Мінскай вобл. Ткацтва 2014 5 г.
100 Бураўцова Галіна Рыгораўна 1963 Старыя Дарогі Мінскай вобл. Ткацтва 2014 5 г.
101 Ермаловіч Марыя Вячаславаўна 1969 г.Глыбокае Віцебскай вобл. Саломамляценне 21.12.

2015

5 г.
102 Раманеня Раіса Аляксандраўна 1963 г.Салігорск Мінскай вобл. Саломапля­ценне 2015 Пажыццёва
103 Здановіч Таццяна Мікалаеўна 1972 г.Бяроза Брэсцкай вобл. Ткацтва 2015 5 г.
104 Міхна Станіслава Вікенцьеўна 1932 в.Пагародна Воранаўскага р-на Ткацтва 2015 Пажыццёва
105 Ярмоцык Наталля Леанідаўна 1963 г.Бяроза Брэсцкай вобл. Саломапля­ценне 2015 3 г.
106 Савіцкая Валянціна Фёдараўна 1959 в.Барсукі Сма-лявіцкага р-на Мінскай вобл. Вышыўка 2015 Пажыццёва
107 Туркоў Анатоль Савельевіч 1949 г.Камянец Брэсцкай вобл. Разьба па дрэве 2015 Пажыццёва
108 Краўчынская Марыя Іванаўна 1951 в.Падбела Камя-нецкага р-на Брэсцкай вобл. Ткацтва 2015 Пажыццёва
109 Ляшкоў Мікалай Міхайлавіч 1956 в.Жгунь Доб-рушскага кага р-на Гомельскай Разьба па дрэве 26.12.

2016

Пажыццёва
110 Казлоўскі Валерый Пятровіч 1956 г.Гомель Манументальная драўляная скульптура 2016 пажыццёва
111 Сарнаўская Марыя Іванаўна 1963 г.п.Акцябрскі Гомельскай вобл Ткацтва 2016 пажыццёва
112 Аўчыннікаў Аляксандр Фёдаравіч 1951 г.Гродна Выцінанка 2016 пажыццёва
113 Ботвіч Ніна Паўлаўна 1923 Новы Двор Свіс-лацкага р-на Гродзенскай вобл. Ткацтва 2016 пажыццёва
114 Глушча Марына Леанідаўна 1964 Гарадок Віцебскай вобл. Ткацтва 2016 5 г.
115 Гаравая Людміла Генадзьеўна 1964 Гарадок Віцебскай вобл. Спіральнае пляценне і выцінанка 2016 5 г.
116 Сіманковіч Васіль Паўлавіч 1965 Гарадок Віцебскай вобл. Саломапля­ценне і спіральнае пля-ценне з саломы 2016 5 г.
117 Скавырка Святлана Анатольеўна 1972 Глыбокае Віцебскай вобл. Роспіс па тка-ніне, маляваныя дываны 2016 5 г.
118 Осіпаў Яўген Паўлавіч 1955 г. Беразіно Мінскай вобл. Разьба па дрэве 2016 Пажыц-цёва
119 Камандзірчык Юрый Іванавіч 1961 Нарач Мядзель-скага р-на Мінскай вобл. Манументальная драўляная скульптура 2016 пажыццёва
120 Расолаў Віктар Аляксеевіч 1956 г.Гомель Разьба па дрэве 2016 5 г.
121 Машкевіч Ванда Канстанцінаўна 1936 в.Быкаўка Шчу-чынскага р-на Гродзенскай вобл. Ткацтва 8.01.

2018

 

Пажыц-цёва
122 Карповіч Марыя Міхайлаўна 1944 в.Крупава Шчу-чынскага р-на Гродзенскай вобл. Ткацтва 2018 Пажыц-цёва
123 Кухціна Марыя Міхайлаўна 1964 г.Быхаў Магі-лёўскай вобл. Саломапля­ценне 2018 5 г.
124 Хізанейшвілі Ірына Вітальеўна 1968 г.Горкі Магі-лёўскай вобласці Саломапля-ценне 2018 3 г.
125 Зушчык Алена Іванаўна 1966 г.Горкі Магі-лёўскай вобласці Саломапля-ценне 2018 3 г.
126 Рэут Вольга Леанідаўна 1970 г.Сянно Віцеб-скай вобласці Саломапля-ценне 2018 5 г.
127 Міснікава Таццяна Уладзіміраўна 1973 г.Карма Гомель-скай вобласці.

Працуе ў г. Га-радок Віцебскай вобласці

Вышыўка 2018 5 г.
128 Чырвонцава Лізавета Львоўна 1975 г.Маладзечна Мінскай вобл. Выцінанка 2018 5 г.
129 Мікульчык Яніна Паўлаўна 1947 г.Крупкі Віцеб-скай вобласці Ткацтва 2018 Пажыц-цёва
130 Пратасеня Мікалай Алексеевіч 1957 г.Салігорск Гомельскай вобласці Гліняныя цацкі-свістулькі, цацкі-бразготкі, музычныя жанравыя цацкі 2018 Пажыц-цёва
131 Аўсяннікава Ала Аляксандраўна 1967 г.Мінск Саломапляценне 2018 3 г.
132 Сухая Наталля Аляксандраўна 1976 г.Мінск Выцінанка 2018 5 г.
133 Шэпялевіч Віталь Леанідавіч 1976 г.Ганцавічы Брэсцкай вобл. Ганчарства 13.12.

2018

 

 

5 г.
134 Мяцельскі Андрэй Уладзіміравіч 1944 Дзяржынскі раён, Мінская вобл. Ганчарства 2018 3 г.
135 Каўрус Юлія Віктараўна 1980 в.Канатоп На-раўлянскага раёна Гомель-скай вобл. Выцінанка 2018 5 г.
136 Вакульчык Марына Уладзіміраўна 1971 в.Дарасіно Любанскага раёна Мінскай вобл. Дэкараванне велікодных яек 2018 3 г.
137 Мускі Аляксандр Андрэевіч 1956 г.Смаргонь Гродзенскай вобл. Лозапляценне 2018 Пажыццёва
138 Муская Людміла Анатольеўна 1955 г.Смаргонь Гродзенскай вобл. Лозапляценне 2018 Пажыццёва
139 Волкава Таццяна Мікалаеўна Капыльшчына Мінскай вобл. Ткацтва 2018 5 г.
140 Русаковіч Марыя Міхайлаўна 1943 Старадарожскі раён Мінскай вобл. Аплікацыя са-ломкай па тка-ніне, вышыўка 2018 Пажыццёва
141 Вальковіч Раіса Міхайлаўна в.Сарачы Лю-банскага раёна Мінскай вобл. Выраб вясельных вянкоў 2018 3 г.